Aleksander Bryk


Redesign wybranych obiektów do filmu "Akira" - dyplom licencjacki (2019)

Samochód latający / Tramwaj miejski /  Kontenerowiec na rzekę Odrę (2019)Show car dla marki INTEL / Pojazd dla marki HITACHI (2018)