Urszula FECKO

Projekty samochodu realizowanego przy wspó³pracy ze studentami  PWr

Pojazd luksusowy

Pojazd badawczy

Projekty motocykla